Skip to content

DAIRYMASTER
Waar innovatie en traditie elkaar ontmoeten

Ontdek de toekomst van de melkveehouderij met Dairymaster. Onze toewijding aan het ontwikkelen van zuiveloplossingen gaat verder dan innovatie – het is onze passie.

Ervaar melken zoals de natuur het bedoeld heeft. Het gaat niet alleen om het proces; het gaat om het verhogen van de efficiëntie van uw bedrijf en het waarborgen van uw balans tussen werk en privéleven, terwijl het welzijn van uw veestapel wordt gewaarborgd.

We maken niet alleen producten; we werken aan de toekomst van de melkveehouderij met respect voor traditie en de band met je dieren. Ervaar het verschil en verbeter uw leven met Dairymaster.

DAIRYMASTER
Where innovation meets tradition

Discover the future of dairy farming powered by Dairymaster. Our commitment to crafting dairy solutions goes beyond innovation—it’s our passion.

Experience milking the way that nature intended. It’s not just about the process; it’s about elevating your farm’s efficiency and safeguarding your work-life balance while ensuring the well-being of your herd.

We are not just building products; we are crafting the future of dairy farming while valuing tradition and the connection with your animals. Experience the difference and improve your life with Dairymaster.

ONZE PRODUCTS
Mobiele Melk Systemen

  Verhoog uw melkefficiëntie met de MobiStar Swing – waar innovatie en aanpassingsvermogen elkaar ontmoeten.

  Ontdek de innovatie van melken met onze volledig voorgeïnstalleerde melkstal met de geavanceerde Swing-Over-technologie van Dairymaster.

  Afgestemd op snelheid, flexibiliteit en aanpasbare financieringsopties, is de MobiStar Swing ontworpen om een revolutie teweeg te brengen in uw melkervaring.

  Maak kennis met de MobiStar Hydraulic – een mobiele melkstal met een revolutionair ontwerp.

  Staat bekend om zijn compacte koe-routing en mobiliteit, waardoor hij kan worden aangepast aan verschillende locaties.

  Gemakkelijk te installeren in verschillende omgevingen dankzij het verplaatsbare platform en slimme ontwerp, waardoor de melkstal gemakkelijk verplaatst kan worden en ideaal is als (semi)permanente melkstal.

  Zorg voor een revolutie in je geitenmelkbedrijf met de MobiGoat – een symbool van efficiëntie, aanpassingsvermogen en blijvende waarde.

  De MobiGoat stroomlijnt je melkproces en staat bekend om zijn melkstelpositioneringssysteem dat zorgt voor een hoge capaciteit van maximaal 450 geiten per uur.

  Het kantelbare platform met duurzame klaphekken voor het eenvoudig wisselen van groepen, onderscheidt het van andere conventionele melkinstallaties.

VOORDELEN VAN MOBIEL MELKEN
We denken met je mee
PLUG & PLAY
Volledig voor geïnstalleerde melkstal
FINANCIERING
Verschillende financieringsmogelijkheden
SNELLE INSTALLATIE
Vanwege het mobiele concept
WAAROM DAIRYMASTER?
Verbeter uw melkervaring

De nieuwe conventionele manier van melken gaat verder dan het normale – het gaat om het verbeteren van de hele ervaring. Neem afscheid van het gewone en verwelkom een proces dat zorgvuldig is ontworpen om uw welzijn en de efficiëntie van uw veestapel te verbeteren.

We werken aan het verbeteren van de melkstandaard van morgen door een nieuwe kijk te introduceren die moderne innovatie combineert met aloude praktijken. Onze oplossingen verhogen niet alleen de opbrengst, maar omarmen ook de emotionele band tussen boer en kudde. Van het garanderen van een volledige uitmelkbeurt tot een kortere melktijd, dankzij de unieke combinatie van de klauw, de tepelvoering en het pulsatiesysteem. Dit is niet zomaar een verschuiving; het is een revolutie in elke druppel.

Lees meer
WHY DAIRYMASTER?
Elevate your milking experience

The new conventional way of milking goes beyond the normal—it’s about elevating the entire experience. Bid farewell to the ordinary and welcome a process meticulously designed to enhance your well-being and the efficiency of your herd.

We’re working to improve tomorrow’s milking standard by introducing a new view that blends modern innovation with time-honored practices. Our solutions not only boost yield but also embrace the emotional connection between farmer and herd. From ensuring complete milk-out to reduced milking time, thanks to the unique combination of the claw, liner, and pulsation system. This isn’t just a shift; it’s a revolution in every drop.

MELKEN ZOALS DE NATUUR HET BEDOELD HEEFT
Beter melken met Dairymaster

De natuurlijke manier waarop een kalf bij een koe zoogt, houdt de spenen van de koe gezond. Dit inspireerde ons om hun handelingen nauwkeurig te observeren bij het ontwerpen van het Dairymaster melksysteem. We hebben een melksysteem ontwikkeld dat de zoogtechniek van het kalf nabootst, met prioriteit voor het welzijn van de koe en haar spenen. Dit resulteert in een melkproces zonder stress dat leidt tot gezondere koeien, en gezondere koeien betekenen een hogere melkopbrengst.

De geavanceerde tepelvoering en het melkvacuüm van Dairymaster simuleren dit kalf-zuigproces. Door het vacuüm tijdens rustfases te ontspannen, stimuleren we de bloedtoevoer naar de koeienspeen, wat bijdraagt aan sneller, grondiger en zachter melken. Veel andere melksystemen vertrouwen daarentegen op een constant hoog vacuüm om te voorkomen dat de tepelvoering afglijdt of losraakt, waardoor de koe een constante hoge druk op de speen moet ervaren, wat kan leiden tot problemen zoals hyperkeratose en andere problemen.

Lees meer
MILKING THE WAY NATURE INTENDED
Better milking with Dairymaster

The natural approach of a calf suckling from a cow keeps the cow’s teats healthy. This inspired us to closely observe their actions in designing the Dairymaster milking system. We’ve crafted a milking system that mimics the calf’s suckling technique, prioritizing the well-being of the cow and her teats. Resulting in a low-stress milking process that leads to healthier cows, and healthier cows mean higher milk yields.

Dairymaster’s advanced liner and milking vacuum simulates this calf-suckling process. By relaxing the vacuum during rest phases, we encourage blood flow to the cow’s teat, contributing to faster, more thorough, and gentler milking. In contrast, many other milking systems rely on a consistently high vacuum to prevent liner slip and fall-off, subjecting the cow’s teat to constant high pressure, potentially leading to issues like hyperkeratosis and other challenges.

ONTWERP JE MELKSTAL
Uw huidige behoeften afstemmen op uw toekomstige ambities

Uitzoeken welk type melkstal het beste bij je behoeften past, is meestal de eerste stap in het ontwerpproces. Als je overweegt een melkstal te kopen, moet je bedenken hoe je kudde er over tien jaar uit zal zien.

Ga je je kudde uitbreiden? Zijn er landbeperkingen voor het aantal koeien dat u in de toekomst kunt houden? In het huidige klimaat met snelgroeiende veestapels is het noodzakelijk om hier tijdens het ontwerpproces rekening mee te houden. De beste manier om een goed werkende melkstal te ontwerpen, is om prioriteit te geven aan een goede doorstroming van de koeien van en naar de melkstal. Een optimale doorstroming van koeien kan worden bereikt door een slimme indeling te maken. Koeien houden niet van scherpe bochten, niveauverschillen, gladde vloeren of uitstekende voorwerpen. Door het besluitvormingsproces te vereenvoudigen, kunt u efficiënt een melkstal kiezen die aansluit bij uw huidige behoeften en toekomstige ambities.

Lees meer
DESIGN YOUR MILKING PARLOUR
Align your current needs with future aspirations

Finding out what type of parlour suits your needs is usually the first step in the design process. When thinking about buying a parlour, you must consider what your herd is going to look like in ten years’ time.

Are you going to expand your herd? Are there any land restrictions to the number of cows you can keep in the future? In the current climate with herds expanding rapidly it is necessary to take this into account during the design process. The best way to design a good working parlour is to prioritise good cow flow to and from the parlour. Optimal cow flow can be established by creating a smart layout. Cows do not like sharp bends, level differences, slippery floors or protruding objects. By simplifying the decision-making process, you can efficiently choose a milking parlour that aligns with your current needs and future aspirations.

DAIRYMASTER
We denken met je mee
WAAROM WE BOEREN
Ervaar het verschil

NIEUWS
Nieuws en ontwikkelingen
PLAN NU EEN KENNISMAKINGSGESPREK
MET ONZE EXPERTS!
Back To Top